Công tắc cảm ứng điện dung KNX có đèn nền có thể tùy chỉnh với cảm biến tiệm cận và thiết kế phẳng (9 mm) Flat XL X4/X6/X8/X10

Liên hệ