Thiết bị cảm biến chuyển động KNX gắn trần EyeZen_TP_v2

    Liên hệ

    Thiết bị cảm biến chuyển động với cảm biến độ sáng gắn trần, với vùng phát hiện 360° và đường kính lên tới 6 mét. Nó bao gồm một số kênh được cấu hình để điều chỉnh độ sáng liên tục, điều khiển chuyển đổi ánh sáng theo ngưỡng độ sáng hoặc chỉ phát hiện chuyển động. Cài đặt độ nhạy cảm biến có thể được điều chỉnh và độ sáng có thể được hiệu chỉnh theo các giá trị môi trường làm việc. Cấu hình chính/phụ cho phép sử dụng nhiều thiết bị cảm biến cho các khu vực lớn hơn.

    Danh mục: Từ khóa: